Browse Author: root

hü lle

arkada&#351 lar herkese merhaba benim ad&#305 m semih size ba&#351 &#305 mdan ge&ccedil en ger&ccedil ek bir olay&#305 anlataca&#287 &#305 m can s&#305 k&#305 nt&#305 s&#305 ndan irternette sohbet kanallar&#305 nda geziniyordum tabi bir hatun d&uuml &#351 &uuml rmeye &ccedil al&#305 &#351 &#305 rken &#305 srarla hasan isimli bir &#351 ah&#305 s slm g&ouml nderiyordu ben de arkada&#351 &#305 m bana mesaj atma sohbetim seni sarmaz git hatunlara tak&#305 l dedim adam bir derdinin oldu&#287 unu kendisine yard&#305 m edip edemiyce&#287 imi sordu.Neymi&#351 derdin bakal&#305 m diye sordum.adam ba&#351 lang&#305 &ccedil ta s&ouml ylemeye &ccedil ekindi a&#287 z&#305 nda geveleyip duruyordu sonra &#351 aka yapt&#305 &#287 &#305 n&#305 bir derdinin olmad&#305 &#287 &#305 n&#305 falan s&ouml ylese de ben bu i&#351 te bir i&#351 var diye ge&ccedil irdim kafamdan adama samimi oldu&#287 umu g&ouml stermek i&ccedil in biraz sohbet ortam&#305 a&ccedil t&#305 m havadan sudan sohbet ettik i&#351 den g&uuml &ccedil den bahsettik adam orta yollu bir esnaf ticaretle u&#287 ra&#351 &#305 yormu&#351 geliri ne iyi ne k&ouml t&uuml o gece sohbetimiz bitti &ccedil ok ge&ccedil olmu&#351 tu hasan ne derdi oldu&#287 unu bir t&uuml rl&uuml &ccedil &ouml zemedim yar&#305 n yine g&ouml r&uuml &#351 &uuml r&uuml z diyerek kapatt&#305 k ertesi g&uuml n ayn&#305 saatlerde tekrar msn mi a&ccedil t&#305 m konu&#351 maya ba&#351 lad&#305 k sohbet ilerledik&ccedil e adam evli olup olmad&#305 &#287 &#305 m&#305 sordu bekar&#305 m dedim ya&#351 &#305 mda ge&ccedil iyor uygun birini bulsamda evlnsem dedim hasana(bu arada ya&#351 &#305 m 28) o da o kadar hevesli olma evlilik bir s&uuml r&uuml problem dedi bekarl&#305 k sultanl&#305 k falan gibi laflar etti ben de neden &ouml yle diyorsun neymi&#351 problem olan dedim adam a&ccedil &#305 lmaya ba&#351 lad&#305 hasan daha 1 y&#305 ll&#305 k evliymi&#351 yeni evlili&#287 in getirdi&#287 i problemlerden dolay&#305 kavga ediyorlarm&#305 &#351 son g&uuml nlerde kavgalar&#305 iice artm&#305 &#351 ve kar&#305 s&#305 n&#305 s&ouml zle bo&#351 am&#305 &#351 yaln&#305 z bu bo&#351 anmadan dolay&#305 ili&#351 kiye giremiyormu&#351 ve h&uuml lle yapt&#305 rmas&#305 gerekliymi&#351 h&uuml lle nedir diye sordum bilmiyor musun dedi senden duyuyorum dedim bir erkek kar&#305 s&#305 n&#305 bo&#351 arsa tekrar ili&#351 kiye girebilmesi i&ccedil in kar&#305 s&#305 n&#305 n ba&#351 ka biriyle evlenip ili&#351 kiye girmesi gerekiyormu&#351 benim kafamda &#351 im&#351 ekler &ccedil akmaya ba&#351 lad&#305 &ccedil ok pi&#351 man oldu&#287 unu &ccedil aresiz kald&#305 &#287 &#305 n&#305 s&ouml yledi peki ne yapabilirim diye sordum bana bu konuda yard&#305 mc&#305 olman&#305 istiyorum dedi bana birg&uuml n m&uuml sade etmesini d&uuml &#351 &uuml nmem gerekti&#287 ini s&ouml yledim ve kapatt&#305 m adam sap&#305 k bir adam de&#287 ildi bilakis mutaass&#305 p ve saf birine benziyordu ben kar&#305 s&#305 n&#305 becerirken bir anda gururuna dokunup namus cinayetine kurban gidebilirdim adam istanbulda ben ise ankara da oturuyordum &ccedil ok zahmetli bir i&#351 ti ama arzular&#305 ma da hakim olam&#305 yordum d&uuml &#351 &uuml nsenize adam&#305 n &ouml n&uuml nde kar&#305 s&#305 n&#305 sikecektim neyse hasan la tekrar msn de bulu&#351 tuk adama bu s&#305 k&#305 nt&#305 lar&#305 m&#305 s&ouml yledim oda semih seni &ccedil ok sevdim ben bir e&#351 eklik ettim bunun da cezas&#305 n&#305 &ccedil ekece&#287 im dedi sana herhangi bir zarar gelmeyecek adam &ccedil ok g&uuml ven verici konu&#351 uyordu aram&#305 zda di&#287 er koordinasyonlar&#305 yap&#305 yorduk beni istanbulda arabas&#305 yla terminalden alacak evin yolunu &ouml &#287 renmeyeyim diye g&ouml zlerimi ba&#287 layacakt&#305 imam&#305 ba&#351 ka bir semtden getirecekti &#351 ahitin biri kendi olacak birini de imam dan isteyecekti bana sadece durumu &ccedil akt&#305 rmamam&#305 normal evlleniyor rol&uuml ne girmemi istedi kar&#305 s&#305 busenin durumdan heberi vard&#305 ben de bir &#351 art koydum bu kadar zahmeti sadece bir geceli&#287 ine yapmayacakt&#305 m 3 g&uuml n kal&#305 p sadece son g&uuml n ili&#351 kiye girecektim &ccedil &uuml nk&uuml ilk g&uuml n kad&#305 n acemi bir&#351 ey anlamayabilirdim her&#351 ey planlad&#305 &#287 &#305 m&#305 z gibi gitti adam beni otogardan ald&#305 ve g&ouml z&uuml m&uuml ba&#287 lad&#305 k&#305 sa boylu zay&#305 f biriydi eve gittik kap&#305 y&#305 buse a&ccedil t&#305 adama g&ouml re kad&#305 n baya golgun 170 boylar&#305 nda tay gibiydi normal bir ev han&#305 m&#305 oldu&#287 u belliydi kapal&#305 uzun etekli utanga&ccedil bir simas&#305 vard&#305 biraz oturduk yemek yapm&#305 &#351 t&#305 yeme&#287 imizi yedik herkes gergindi ben ortam&#305 yumu&#351 atmaya &ccedil al&#305 &#351 &#305 yor sohbetkonusu a&ccedil &#305 yor sanki bu yapt&#305 &#287 &#305 m&#305 z&#305 n normal utan&#305 lacak bir durumu olmad&#305 &#287 &#305 n&#305 hissettirmeye &ccedil al&#305 &#351 &#305 yordum &ccedil ay&#305 m&#305 z&#305 i&ccedil tikten sonra hasan di&#287 erlerini almak i&ccedil in &ccedil &#305 kt&#305 biz buseyle kald&#305 k buse ufak ufak beni kesiyordu ho&#351 una gitmi&#351 olmal&#305 yd&#305 m kocas&#305 n&#305 n nerdeyse 2 kat&#305 yd&#305 m ufak tefek laf at&#305 yor sohbet etmeye &ccedil al&#305 &#351 &#305 yordu bende kar&#351 &#305 l&#305 k veriyordum 2 saat b&ouml yle ge&ccedil ti bekledi&#287 imiz &#351 ah&#305 slar da geldiler ben durumu &ccedil akt&#305 rmad&#305 m buse de kendini haz&#305 rlam&#305 &#351 t&#305 durumu &ccedil akt&#305 rmad&#305 nikah&#305 m&#305 z k&#305 y&#305 ld&#305 .sonra yolcu ettik buse art&#305 k benim kar&#305 md&#305 adamlar gittikten sonra buse ba&#351 &#305 n&#305 a&ccedil t&#305 yava&#351 yava&#351 sikilmeye haz&#305 rland&#305 &#287 &#305 belliydi ama yine de hasan da buse de gerginli&#287 i &uuml zerlerinden atam&#305 yorlard&#305 oturduk sohbet etmeye ba&#351 lad&#305 k buse bize hizmet ediyor ara s&#305 ra yan&#305 m&#305 za oturuyordu yap&#305 ca&#287 &#305 m&#305 z i&#351 asl&#305 nda &ccedil ok anormal biri&#351 olmas&#305 na ra&#287 men kimse bu durumu birbirine &ccedil akt&#305 rmamak istiyordu aradan bir s&uuml re ge&ccedil tikten sonra bana baya al&#305 &#351 t&#305 lar aileden biri olmu&#351 tum sanki sohbetimiz daha samimi bir hal alm&#305 &#351 t&#305 gece yar&#305 s&#305 olmas&#305 na ra&#287 men kimse yata&#287 a gitmeye cesaret edemiyordu nas&#305 l yatacakt&#305 kki buse benim kar&#305 md&#305 ama ben onlara 3 &uuml nc&uuml g&uuml n yapaca&#287 &#305 m&#305 s&ouml yledim hasan da bu i&#351 bir an &ouml nce bitsin ister gibi bir hali vard&#305 ama yava&#351 yava&#351 olacakt&#305 tad&#305 n&#305 &ccedil &#305 karmak istiyordum ilk g&uuml n bitti bana otuma odas&#305 nda buse bir yatak a&ccedil t&#305 onlar yatak odas&#305 nda yatt&#305 lar uyuyam&#305 yordum asl&#305 nda kimsenin uyumad&#305 &#287 &#305 ndan da emindim gece biri tuvalete kalkt&#305 ben de kalkt&#305 m kalkan buseydi ben sadece boxer la dola&#351 &#305 yordum evde buse ile kar&#351 &#305 la&#351 t&#305 k beni g&ouml r&uuml nce &#351 a&#351 &#305 rd&#305 v&uuml cudumu &#351 &ouml yle bir s&uuml zd&uuml sikimin orda g&ouml z&uuml tak&#305 ld&#305 etkilenmi&#351 ti konu&#351 maya &ccedil al&#305 &#351 t&#305 ama a&#287 z&#305 sulanm&#305 &#351 t&#305 &ccedil ekinmeyin du&#351 falan alacaksan&#305 z haz&#305 rlayay&#305 m dedi zahmet etmeyin dedim kapal&#305 bir gecelik giymi&#351 ti &ccedil ok erak ediyordum o saklad&#305 &#287 &#305 v&uuml cudu nas&#305 ld&#305 acaba veya yatakta bana neler ya&#351 atacakt&#305 ben tuvalete girdim sonra yatt&#305 m d&uuml &#351 &uuml n&uuml rken uyuyakalm&#305 &#351 &#305 m sabah 10 gibi kalkt&#305 k beni kald&#305 rmaya buse gelmi&#351 ti yar&#305 &ccedil &#305 plakt&#305 m buse omzuma dokundu semih bey dedi sabah oldu uyand&#305 m buse ger&ccedil ekten &ccedil ok g&uuml zel bir bayand&#305 y&uuml z&uuml n&uuml g&ouml r&uuml nce i&ccedil im c&#305 z ediyordu sanki a&#351 &#305 k m&#305 oluyordum ne hemen yorgan&#305 &uuml st&uuml me &ccedil ektim g&uuml l&uuml msedi kahvalt&#305 haz&#305 rdedi kalkt&#305 m her ne kadar kendime g&uuml vensem de ben de asl&#305 nda utanga&ccedil biriydim fazla yana&#351 am&#305 yordum buseye hasan da ilk hamleyi benden bekliyordu ama benim de yap&#305 m&#305 anlad&#305 bu i&#351 i h&#305 zland&#305 rmak i&ccedil in onun da bi&#351 eyler yapmas&#305 laz&#305 md&#305 kahvalt&#305 yapt&#305 k hasan hadi dola&#351 al&#305 m biraz dedi ben istanbulu bilmiyordum gezdireceklerdi beni hasan ilk g&uuml n beni ald&#305 &#287 &#305 nda g&ouml zlerimi ba&#287 lamas&#305 na ra&#287 men d&#305 &#351 arda gezmeyi teklif etti art&#305 k korkusu kalmad&#305 &#287 &#305 bana g&uuml vendi&#287 i belliydi &ccedil &#305 kt&#305 k dola&#351 t&#305 k yemek yedik hasan sinemaya gidelim dedi gittik buse ortam&#305 za oturdu film biraz erotikti filmi hasan se&ccedil mi&#351 ti 18+ olmas&#305 na ra&#287 men bilin&ccedil li yapm&#305 &#351 t&#305 film esnas&#305 nda buse elie dokundu ama bir ate&#351 sanki ba&#351 &#305 mdan ayak u&ccedil lar&#305 ma kadar kaplam&#305 &#351 t&#305 ben de kar&#351 &#305 l&#305 k verdim parmaklar&#305 m&#305 z&#305 birbirine ge&ccedil irdik hasan fark&#305 ndayd&#305 durumun film bitti &ccedil &#305 kt&#305 k biz buseyle el ele iken hasan bir yabanc&#305 gibiydi eve gittik hasan biraz i&ccedil ki falan alm&#305 &#351 t&#305 asl&#305 nda alkol almamalar&#305 na ra&#287 men bu gece i&ccedil eceklerdi nas&#305 l olsa dibine kadar batm&#305 &#351 lard&#305 eve girdik buse &uuml zerine daha rahat bi&#351 eyler giymi&#351 ti asl&#305 nda elbisesi gecelik tarz&#305 bi&#351 eydi diz&uuml st&uuml nde ask&#305 l&#305 boydan bir elbiseydi g&ouml &#287 &uuml sleri ortalamadan b&uuml y&uuml k olmas&#305 na ra&#287 men k&uuml &ccedil &uuml k k&#305 rm&#305 z&#305 bir s&uuml tyen giymi&#351 ti g&ouml &#287 &uuml slerini ta&#351 &#305 r&#305 yordu e&#287 ildik&ccedil e yar&#305 &#287 &#305 &#305 oldu&#287 u gibi g&ouml zlerime sunuyordu gezerken ald&#305 klar&#305 belliydi onlar bir ara &ccedil ama&#351 &#305 rc&#305 ya girmi&#351 lerdi hafif de makyaj yapm&#305 &#351 t&#305 asl&#305 nda hi&ccedil de ihtiyac&#305 yoktu hasan art&#305 k daha rahat konu&#351 uyordu buse de a&ccedil &#305 lm&#305 &#351 t&#305 ben de g&ouml mle&#287 imin d&uuml &#287 mesini g&ouml be&#287 ime kadar a&ccedil m&#305 &#351 t&#305 m alt&#305 mada sikimi belli edecek bir pijama giydim yava&#351 yava&#351 i&ccedil meye ba&#351 lad&#305 k sohbet seks e geldi ve kavga etmelerinin as&#305 l sebebinin hasan&#305 n sikinin &ccedil ok k&uuml &ccedil &uuml k olmas&#305 ndan kaynakland&#305 &#287 &#305 na kadar geldi muhabbet hasan la buse i&ccedil kiye al&#305 &#351 k&#305 n de&#287 ilerdi kabak &ccedil i&ccedil e&#287 i gibi a&ccedil &#305 lm&#305 &#351 lard&#305 ben busenin daha fazla i&ccedil mesine mani oldum yoksa boku &ccedil &#305 kacakt&#305 ald&#305 m &ouml n&uuml nden hasana i&ccedil irdim hasan s&#305 zd&#305 kald&#305 biz buseyle kald&#305 k aram&#305 zda biraz daha sessizlik oldu art&#305 k ok yaydan &ccedil &#305 km&#305 &#351 t&#305 bussenin yan&#305 na gittim sa&ccedil lar&#305 n&#305 ok&#351 ay&#305 p arkadan kavrad&#305 m ve dudaklar&#305 na yumuldum o da kar&#351 &#305 l&#305 k veriyor sanki bir hayvan gibi somuruyordu di&#351 lerimiz bile birbirine ge&ccedil mek &uuml zereydi yatak odas&#305 na g&ouml t&uuml rd&uuml m h&#305 zl&#305 ca atlad&#305 k yata&#287 a elimi am&#305 na att&#305 m s&#305 r&#305 ls&#305 klam olmu&#351 tu &uuml st&uuml ndekileri y&#305 rtarak &ccedil &#305 kard&#305 m inlemeye ba&#351 lad&#305 s&uuml tyan ve kilodunu da y&#305 rtarak &ccedil &#305 kard&#305 m &ccedil &#305 r&#305 l&ccedil &#305 plakt&#305 o da g&ouml mle&#287 imii &ccedil &#305 kard&#305 dha sonra pijamam&#305 ve kilotumu iindirdi&#287 inde &ouml nce bir durdu yutkundu sonra &ouml l&ccedil t&uuml onun kar&#305 &#351 &#305 yle 2 kar&#305 &#351 geliyordu kal&#305 nl&#305 &#287 &#305 na bakt&#305 iki elinin ba&#351 ve i&#351 aret parma&#287 &#305 n&#305 birle&#351 tirdi&#287 inde kal&#305 nl&#305 &#287 &#305 n&#305 anca &ouml l&ccedil ebildi sonra bana bakt&#305 bu girer mi ki dedi neden girmesin dedim sen ba&#351 ar&#305 rs&#305 n sadece biraz dayan dedim sonra dilini de&#287 dirmeye ba&#351 lad&#305 daha &ouml nce a&#287 z&#305 na almad&#305 &#287 &#305 belliydi zaten istese de alamazd&#305 dondurma gibi yalamaya ba&#351 lad&#305 ta&#351 &#351 aklardan ba&#351 l&#305 yor ucuna gelip &ouml n&uuml r taraf&#305 ndan tekrar iniyordu ben se ellerimi ba&#351 &#305 m&#305 n arkas&#305 ndan ba&#287 lam&#305 &#351 zevkini &ccedil &#305 kar&#305 yordum hi&ccedil b&#305 kmzcas&#305 na ayn&#305 &#351 eyleri yap&#305 yordu birden kocas&#305 i&ccedil eri girdi bizi o vaziyeteyken g&ouml rd&uuml ba&#351 &#305 n&#305 &ouml ne e&#287 di ve yere oturdu a&#287 lamaya ba&#351 lad&#305 adama &ccedil ok &uuml z&uuml ld&uuml m buse yorgan&#305 g&ouml &#287 &uuml slerine kadar &ccedil ekti yan&#305 a gittim o da benimkini g&ouml rd&uuml irkildi birden hasan dedim ben yabanc&#305 de&#287 ilim halini anl&#305 yorum ama bu i&#351 olacakt&#305 hem art&#305 k ben de onla evliyim dedim b&ouml yle biraz konu&#351 unca rahatlad&#305 al&#305 &#351 m&#305 &#351 gibiydi busenin yan&#305 na gitti art&#305 k seni hi&ccedil &uuml zm&uuml ycem kavga etmiycem dedi yana&#287 &#305 ndan &ouml pt&uuml busenin &uuml st&uuml ndeki yorgan&#305 indirdi al semih o bu gecesenin dedi ben tekrar yatt&#305 m buse devam et dedim hasana bakt&#305 hasan ba&#351 &#305 yla onay verdi buse tekrar yalamaya ba&#351 lad&#305 ama bu sefer daha bir co&#351 kuyla yal&#305 yordu am&#305 ndan sular&ccedil e&#351 me gibi ak&#305 yordu bana sen de benim kocams&#305 n art&#305 k nolur beni bu yaraktan mahrum etme diyordu yat&#305 rd&#305 m bu sefer ben am&#305 n&#305 yalamaya ba&#351 lad&#305 m s&#305 r&#305 ls&#305 klamd&#305 g&ouml &#287 &uuml sleri iki avcumu anca dolduruyoru s&#305 k&#305 p s&#305 k&#305 p b&#305 rak&#305 yordum sikimi am&#305 na yaslad&#305 m biraz zorlad&#305 m y&uuml ksek bi &ccedil &#305 &#287 l&#305 k att&#305 hasan tedirgin oldu ne oldu buse dedi bi&#351 ey yok hasan dedi semihdevam et l&uuml tfen hayat&#305 m dedi buse &ccedil ok yava&#351 oynata oynata giriyordum buse alt&#305 mda k&#305 vran&#305 yor m&#305 r&#305 ldan&#305 yor i&ccedil ine almak i&ccedil in kal&ccedil alar&#305 n&#305 oynat&#305 yor terliyordu 10 dk ge&ccedil mesine ra&#287 men yar&#305 s&#305 girdi am&#305 n&#305 n da baya sulanm&#305 &#351 olmas&#305 ndan istifade ile biraz al&#305 &#351 t&#305 rd&#305 m resmen dahak&#305 z gibiydi dibine kadar soktu&#287 umda buse resmen bulutlardayd&#305 3 veya 4 kez bo&#351 alm&#305 &#351 t&#305 25 30 dk aam&#305 n&#305 siktim sonra ben de bo&#351 ald&#305 m bu arada g&ouml &#287 &uuml sleri ve dudaklar&#305 benim di&#351 lerimin iziyle doluydu boynu g&ouml &#287 &uuml sleri morarm&#305 &#351 t&#305 buse yata&#287 a resmen yap&#305 &#351 m&#305 &#351 t&#305 hasana bakt&#305 m olay&#305 m &#351 okunu &uuml st&uuml nden atamam&#305 &#351 t&#305 kar&#305 s&#305 n&#305 g&ouml z&uuml n&uuml n &ouml n&uuml nde adeta par&ccedil alam&#305 &#351 t&#305 m hasan bana &ouml k&uuml z&uuml n trene bakt&#305 &#287 &#305 gibi bak&#305 yordu semih helal olsun sana bu kad&#305 n dedi sa&#287 ol hasan dedim sikimi &ccedil &#305 kard&#305 m buseden hala dikti hasan halabenim alete bak&#305 yordu &#305 slak mendil getirdi al semih aletini sil dedi busenin de am&#305 ndan d&ouml ller g&ouml t deli&#287 ine kadar inmi&#351 ti onu da sildi buse bana sanki onu 1 saattir d&ouml vm&uuml &#351 &uuml m gibi kollar yanda bacaklar ayr&#305 k hertaraf&#305 mosmor hareketsiz bak&#305 yordu bir sigara yakt&#305 m i&ccedil eri ge&ccedil tim evde &ccedil &#305 r&#305 l&ccedil &#305 plak dola&#351 &#305 yordum v&uuml cuduma da g&uuml veniyordum tabi buse 2 saat sonra kalkabildi yataktan 2 saat tavana &ouml yle bakm&#305 &#351 t&#305 olay&#305 n tad&#305 n&#305 &ccedil &#305 kar&#305 yordu hasan da yan&#305 ma geldi oturdu semih sen neymi&#351 in &ouml yle karde&#351 dedi ya abartmaya gerek yok hasan dedim evde &ouml yle dola&#351 mam onu rahats&#305 z ediyor ama bir&#351 ey diyemiyordu buse bi&#351 iler haz&#305 rlam&#305 &#351 t&#305 bize f&#305 nd&#305 k f&#305 st&#305 k &ccedil erez &ccedil ay getirdi yedik &uuml zerinde yine kapal&#305 bir etek ve bluz vard&#305 sikildikten sonra bana daha bir itaatetmeye ba&#351 lad&#305 buse deyince s&#305 &ccedil r&#305 yor panik yap&#305 yor ko&#351 arak gidip geliyordu benart&#305 k evin i&ccedil inde pervas&#305 zca busenin g&ouml t&uuml ne vuruyor parmakl&#305 yordum yapt&#305 k&ccedil a k&#305 k&#305 rd&#305 yordu hasan duruma bozuluyor ama bir&#351 ey de diyemiyordu ben sadece bokserla evde dola&#351 &#305 yordum sanki ora benim evim olmu&#351 tu adamlar&#305 n yan&#305 nda osurmaya bile ba&#351 lad&#305 m buseyle hasan g&uuml l&uuml yorlard&#305 o gece biz buseyle yatt&#305 k hasan ba&#351 ka odada kald&#305 yatmadan &ouml nce biraz daha sevi&#351 tik sabah bizi hasan uyand&#305 rd&#305 ikimizde &ccedil &#305 r&#305 l&ccedil &#305 plakt&#305 k kalkt&#305 m du&#351 a girdim buse de geldi hasan yollam&#305 &#351 beni y&#305 kas&#305 n diye hasan olaydan iice zevk almaya ba&#351 lam&#305 &#351 t&#305 buseyle beraber y&#305 kand&#305 k &ccedil &#305 kt&#305 k hasan bi&#351 iler haz&#305 rlam&#305 &#351 t&#305 yedik ve yine dola&#351 maya &ccedil &#305 kt&#305 k bi &ccedil ay bah&ccedil esinde oturduk ben hasana benimg&ouml revim bitti istersen gideyim dedim hasan olmaz 3 g&uuml nl&uuml &#287 &uuml ne anla&#351 t&#305 k ama dedi buse zaten g&ouml zlerimi i&ccedil ine yalvar&#305 rcas&#305 na bak&#305 yordu eve geldik buse yine &uuml zerine rahat bi&#351 iler giydi bense sadece kilot dola&#351 &#305 yor busenin sa&#287 &#305 n&#305 solunu elliyordum buse dedim hadi sana bi posta daha kayay&#305 m olur dedi g&ouml zlerindeki mutluluk sanki bir &ccedil ocu&#287 un aylarca istedi&#287 i oyunca&#287 &#305 elde etmi&#351 cesine &ccedil oktu alelacele kendini yata&#287 a att&#305 ben de gittim bu sefer hasan da geldi bizimle buse indirdi sikimi kavrad&#305 daha b&uuml y&uuml memi&#351 ken a&#287 z&#305 na ald&#305 yaln&#305 z i&ccedil erde kalk&#305 nca bo&#287 az&#305 n&#305 doldurdu &ccedil ekerken sikim di&#351 lerine s&uuml rtt&uuml ac&#305 d&#305 baya sonra bidaha a&#287 z&#305 na alamad&#305 ama &ccedil ok g&uuml zel yal&#305 yordu bug&uuml n dola&#351 &#305 ken bir dondurma al&#305 p antrenman yapt&#305 rm&#305 &#351 nas&#305 l yalamas&#305 n&#305 istedi&#287 imi s&ouml ylemi&#351 tim zeki k&#305 zd&#305 buse iyi kapm&#305 &#351 dersini &ccedil ok g&uuml zel yal&#305 yordu buse dedim ciddi bir ses tonu ile seni g&ouml tten sikece&#287 im bunu &ouml zellikle itira zetmemesii&ccedil in s&ouml ylemi&#351 tim sert bir ton ile hasan ama dedi buse hemen tamam hayat&#305 m ben de onu istiyordum zaten deyince hasan sustu ve merakl&#305 g&ouml zlerle izlemeye ba&#351 lad&#305 hasan sen de iice sokul bak dedim yar&#305 n ben olm&#305 ycam sen devam etcen deyince buse nolur &ouml yle deme dedi hasanla g&ouml zg&ouml ze geldiler ve birbirlerinden utand&#305 lar buse bana tutulmu&#351 tu sonra buseyi domalttt&#305 m normal inek gibi duruyordu belinden a&#351 a&#287 &#305 ittirdim g&ouml t deli&#287 inin a&ccedil &#305 lmas&#305 i&ccedil in ayaklar&#305 n&#305 da iki yana a&ccedil t&#305 m b&ouml yle yapmazsan girmez dedim busenin g&ouml t deli&#287 i &ouml n&uuml mdeydi siyah ve k&ouml rpeydi temizdi ve kokmuyordu oralar&#305 bile temizlemi&#351 ti buse hisstemi&#351 ti belki de yada onun da can&#305 &ccedil ekiyordu &ouml nce i&#351 aret parma&#287 &#305 m&#305 soktum biraz gitgel yapt&#305 m rahatlad&#305 hasana biraz &#305 slak mendil getirmesini s&ouml yledim getirdi biraz da krem sonra 2 tanesini soktum ama buse resmen &ccedil &#305 ld&#305 racakt&#305 g&ouml t&uuml ne giren parmaklar&#305 n zevkini de&#287 il az sonra yapaca&#287 &#305 i&#351 i d&uuml &#351 &uuml nerek zevke geliyordu muhtemelen &ccedil &uuml nk&uuml birisi bunu g&ouml t&uuml nden sikecekti sonra 3 parmak derken busenin delik al&#305 &#351 t&#305 baya deli&#287 i biraz daha kremledim sikime de s&uuml rd&uuml m biraz sonra yava&#351 yava&#351 zorlamaya ba&#351 lad&#305 m hasana busenin a&#287 z&#305 na bi&#351 ey vermesini s&ouml yledim bir e&#351 arp getirdi ve a&#287 z&#305 na soktu ben ittirdik&ccedil e buse elini yata&#287 a vuruyor g&ouml z&uuml nden ya&#351 geliyordu dibine kadar k&ouml kledim biraz gitgelden sonra buse al&#305 &#351 t&#305 e&#351 arb&#305 &ccedil &#305 kar dedim buse bu sefer ohlamaya ba&#351 lad&#305 g&ouml t&uuml n&uuml daire &ccedil izdiriyor kas&#305 pkas&#305 p gev&#351 etiyordu orospu tabi tad&#305 n&#305 alm&#305 &#351 t&#305 ka&ccedil kez bo&#351 ald&#305 &#287 &#305 n&#305 bilmiyorum yakla&#351 &#305 k yar&#305 m saat sonra ben yine bo&#351 ald&#305 m ama sat konusunu abartm&#305 yorum ge&ccedil bo&#351 al&#305 yorum ben sonra sikimi &ccedil &#305 kard&#305 m busenin g&ouml t&uuml nden sikim kokuyordu bok olmu&#351 tu busenin g&ouml t&uuml de hafif kanam&#305 &#351 t&#305 &ccedil &#305 kard&#305 ktan sonra geni&#351 leyen delik bir s&uuml re kapanmad&#305 spermler d&#305 &#351 ar&#305 &ccedil &#305 k&#305 yordu buse yine y&uuml z&uuml koyun kapakland&#305 hasan olanlara yine hayretle bak&#305 yor ama zevk de al&#305 yordu kar&#305 s&#305 n&#305 sakinlle&#351 tirmeye &ccedil al&#305 &#351 &#305 yordu ben yine kalk&#305 p banyoya gidip temizlendim &ccedil &#305 k&#305 p televizyon izledim biraz hasan la buse kalkm&#305 &#351 lard&#305 onlar da yan&#305 ma oturdular bir s&uuml re hi&ccedil konu&#351 mad&#305 m onlarda konu&#351 mad&#305 lar benden utan&#305 yorlard&#305 buse bir s&uuml re sonra gaz yapt&#305 k&#305 pk&#305 rm&#305 z&#305 olmu&#351 tu utanma dedim g&ouml t deli&#287 inin kaslar&#305 gev&#351 edi hakim olamaman normal sonra utanc&#305 ndan mutfa&#287 a ka&ccedil t&#305 bu i&#351 i daha fazla uzatmamam gerekiyordu bunlar bu sefer benden ayr&#305 lamayacaklard&#305 benim de ankarada i&#351 lerim vard&#305 telefonum falan hi&ccedil bi&#351 eyim onlarda yoktu sadece msn adresimi biliyorlard&#305 o da sorun de&#287 il de&#287 i&#351 tirebilirdim hasana buseyi bo&#351 &#305 ycam dedim hasan kafas&#305 n&#305 yere e&#287 di i&ccedil imden adama bak ya dedim herif iice al&#305 &#351 t&#305 kar&#305 s&#305 n&#305 bana yam&#305 ycak diye ge&ccedil irdim asl&#305 nda buseye ilk ba&#351 larda a&#351 &#305 k olmu&#351 tum ama erkek de&#287 ilmiyiz bi &ouml nden bir arkadan sikince a&#351 k me&#351 k bitti buse geldi yan&#305 ma buseyi bo&#351 ad&#305 m buse &#351 ok olmu&#351 tu &ccedil ok &uuml z&uuml ld&uuml a&#287 lamakl&#305 oldu o gece sabaha kadar bo&#351 amama ra&#287 men siktim buseyi sabah uyurlarken gizlice &ccedil &#305 kt&#305 m evden birka&ccedil ay olay&#305 unutmaya &ccedil al&#305 &#351 t&#305 m eski msn me girdim 1 ay sonra buse mesaj atm&#305 &#351 bo&#351 anm&#305 &#351 lar telefonunu falan b&#305 rakm&#305 &#351 beni &ccedil ok sevdi&#287 ini yan&#305 ma gelmek istedi&#287 ini yazm&#305 &#351 annesyle beraber ya&#351 &#305 yorlarm&#305 &#351 mesaj&#305 hemen sildim numara ve adrese bakmadan e&#287 er biraz daha onla tak&#305 l&#305 rsam evlenebilirdim kendi duygular&#305 ma da hakim olam&#305 yordum ama &ouml yle bir kad&#305 nla da evlenemezdim ki kafam allak bullak olmu&#351 tu buseyi hala unutamam&#305 &#351 t&#305 m
Canli sikiş sohbeti yapmak için beni araya bilirsiniz. 00 237 800 00 66

komsumun sexsı karısı

merhaba size 3 yıldır devam eden bir hikayemi anlatacağım. yeni aldığımız evimize taşınmıştık. üst komşumuz selma hanımla tanıştık. selma hanım 32 yaşında taş gibi hatundur. birgün evden çıkarken karşılaştık ve bana marketten sigara alırmısın dedi bende ok dedim. bu arada bende 29 yaşındayım o zaman 21 di. sigarayı aldım geldim kapı açıktı içeri gir dedi bende girdim ve sigarayı verdim. o gün kafama koydum onu sikecektim. aradan baya bir zaman geçti ve bizimkiler evde yokken sema hanım bize geldi ve ütüsünün bozulduğunu ve bizimkini ödünç almak için geldiğini söyledi. ben pornoya bakıyordum kapıyı kapattım gidip ütüyü getirdim ve verdim. tekrar içeri girip filme devam ettim. 10 dakika sonra tekrar kapı çaldı ütüyü getirmişti. bende yeni çay yaptım içermiyiz birer bardak dedim. olur dedi ve içeri girdi. tabi ben tv yi kaattım. ama dvd hala çalışıyordu. ben çay koyarken oda tv yi açmış karşısında porno. ben çayları getirdim bi baktım bu filme bakıyor. hiç bozuntuya vermedi ve bana bunu nerden aldın bana da bir kaç tane lazım dedi. bende sana ben vereyim selma abla bende çok var dedim. neyse filmleri verdim başladık konuşmaya. kocasının onu doyurmadığını. ilişki sırasında çabuk boşaldığını ve ilişkinin kısa sürdüğünü söyledi. kendisinin ise çok ateşli olduğunu en az bir saat yapmadan rahat edemediğini söyledi. bende ona erken boşalmak gerçekten kötü dedim ama ben erken boşalmıyorum dedim. oda gözlerime baktı ve sen şimdibeni 1 saat sikebilrmisin dedi. bende utanarak tabi ki istersem 2 saat bile olur dedim. yapamazsın dedi. bende sen altıma yat bakalım bir seni nasıl uçuruyorum dedim. oturduğu kanepeden kalkıp yanıma oturdu dudaklarıma yapışıp elini sikime attı. ve başladık sevişmeye. onu soydum. oda beni soydu ikimizde çıplaktık. ve çok süper vücudu vardı. selma hanımı kanepeye yatırıp bacaklarını ayırdım ve başladım amını yalamaya. nerdeyse 10 dakika yaladıktan sonra kalktı ve oda beni yatırıp benimkini yalamaya başladı. vantuz gibi emiyor beni deli ediyordu. 5-6 dakika sonra onu yatırıp başladım benimkini amına sürtmeye. sokmuyordum ve etrafında dolaştırıyordum. deli olmuştu. sok artık ne olur diye inliyor kanepeyi kemiriyordu. daha fazla dayanamadın ve köküne kadar geçirdim. inliyor turnaklarını belime geçiriyordu sanki altımda kıvranıyordu. 10 dakika git gel yaptık ve bu kez ben sırt üstü yattım oda üzerine oturdu. bu pozisyon çok güzeldi hepsini içine alabiliyordu. üzerimde bir süre zıplayıp malı içine aldı ve sonrada ben bunu domaltıp arkasına geçtim. arkadan amına soktum ve başladım pompalamaya. ellerimle göğüslerini tutup kendime çekiyordum. sonra saçlarından tutup öyle bir çekiyordum ki vurma sesleri iyice artmıştı böylede 7-8 dakika sürdü ve boalacağını söyledi. ben içindeyken boşaldı ve hemen ardından bende boşaldım. ama içine değil. sonra yan yana uzandık ve nasıl olduğunu sordum. zevkten uçuyorum dedi. bende daha bitmedi dedim. sikimi azına verdim ve tekrar kaldırdı. domaltıp arkasına geçtim. götten sikecektim bu sefer. sikimi dayayınca olmaz dedi bende artık dönüş yok dedim. o zaman krem çal dedi. gidip krem getirdim ve bir iyice kremledim. sonra benimkinin başını soktum. çok acıdığını söyledi. ağlayacak gibi oluyordu. sonra ben bir hamlede hepsini soktum. yandıııımmm diye çığlık attı ben daha da hızlandım vebir süre sonra alıştı. sonra 15 dakika da götünden siktim ve yine boşaldık. sonra kalkıp duşa girdik birde banyoda kaydım. ve üzerini giydi çıkarken bana bir öpücük kondudu. artık kocam sensin dedi ve çıktı. sonra 3 yıl boyunca her fırsatta siktim onu. ve geçen ay kocasının tayini çıktı bursaya gittiler. ama bursada onu zyaret edeceğim. İSTANBULDA DAHA NELER YAPICAZ BAKALIM

kızkardeşimle 69

|ben 20 yaşında izmirde yaşayan biriyim.adım hakan.kızkardeşim burçak 17 yaşında esmer 168 boyunda 52 kg ölçülerinde harika bir kız.onu son bir yıldan beri çok arzuluyordum ama nasıl bir tepki vereceğini bilmediğimden hiçbir girişimde bulunmuyordum.istediğim fırsat geçen hafta annemle babamın haftasonu ödemiş e bir düğüne gitmeleriyle önüme çıktı.akşam kızkardeşim banyoya girmişti bende tv seyrederek bira içiyordum.sonra o üzerinde bir tişört ve eşofmanla banyodan çıkıp yanıma geldi.boynunu ovup tutulmuş galiba falan deyince uzan sana biraz masaj yapayım dedim.tamam deyip uzandı yanıma ama ben tişörtünü çıkarki iyice hisset deyince onuda çıkardı.ben boynundan başlayarak sırtına doğru inmeye başladım.beline geldiğimde yavaşça okşayarak onun tepkisini ölçmeye çalışıyordum.ters bir tepki vermeyince eşfmanın üstünden götünü okşamaya başladım.o tamamen hareketsiz bir şekilde yatıyordu.bundan cesaret alarak yavaşça eşofmanını ve külotunu aşağı indirdim.incecik beli ve o belden beklenmeyecek büyüklükteki yuvarlak ve esmer götü önümdeydi.biraz okşadım götünü o ilk defa tepki verdi ve geriye doğru şıkararak hafifçe domaldı önümde.artık dayanamıyordum eğilip götünün deliğini öptüm.sonra dilimin ucuyla o alev alev yanan göt deliğine masaj yapmaya başladım.ohhh abiii diye götünü sağa sola kıvırmaya başladı.bende arkadan kızkardeşimin amını yalamaya başladım.artık iyice çileden çıkmıştık ikimizde biranda tamamen çırılçıplak soyunduk ve sikimi ağzına aldı.sonra 69 pozisyonuna geçtik.yarrağım kızkaredeşimin ağzındayken onun amını ve götünü yalamak beni çıldırtıyordu. o ise arada bir off abiii sikin çok güzeeel diye inliyordu.artık zamanı gelmişti önümde domalttım onu ve arkasına geçip amına sürterek boşaldım..ikimizde yatağa yığılmıştık.onu dudaklarından öptüğümde sana kendimi teslim ettiğim için bana kızmadın değilmi abi diye sordu.tabiki kızmadım tatlım deyip onu kucağıma aldım ve banyoya götürdüm..sonrası malum..
Canli sikiş sohbeti yapmak için beni araya bilirsiniz. 00 237 800 00 66

ateşli komşu sex hikayesi

Kaynak : Ateşli Komşu Sex HikayesiMerhaba,uzun zamandır bu siteye girip çıkıyorum aklımda sürekli yazmak vardı ancak çekiniyordum,öncelikle kendimi tanıtayım ben ev hanımıyım istanbulda yaşıyorum ismim Aycan 41 yaşındayım.Eşim yurtdışında çalışıyor.Gün içerisinde evi topluyorum,köpeğimiz cücüyü gezdiriyorum,eve gelip dizi izliyorum,bazende spor yapıyorum.Tabiki hayat böyle geçmez,bende olgun bir kadın olarak bazı cinsel ihtiyaçlarımı kocam yanımda olmadığından dolayı vibratör ve sex oyuncaklarıyla karşılıyordum.Her gece mutlaka yatmadan önce büyük vibratörümü açar,titreşiminide çalıştırararak,kendi kendime tatmin etmeye çalışıyordum.Geçen Mart ayında evde çok yoğunken marketten malzeme alınması gerekiyordu.Bende komşumuzun oğluna rica ettim balkondan,sağolsun kırmadı,iyiki de kırmamış J.İhtiyaçları alıp geldi.Kapıda birden gözüme çok ateşli ve seksi göründü.Onu oyalamak için içeriye çay içmeye davet ettim.Uzun boyu boyu ve kaslı kolları beni çok etkilemişti.Onu bir an önce içeriye alıp üzerine çıkmak istiyordum.Fakat komşumuzun oğlu olduğu için bir yandan da çok tedirgindim.Neyse çay davetimi kabul edip içeri girdi.Oturduk gözlerim yarrağına kayıyordu.Bende bilerek biraz daha bacaklarımı açarak oturdum.En sonunda dayanamayıp dudaklarına yapıştım ve hemen onun o muhteşem kocaman sikini avuçladım.çÇılgıncasına karşılık verdi.O gün beni sabaha kadar sikti.O günden beri neredeyse hergün 2 posta sex yapıyoruz.O gün iyiki apartmanımızdaki bu cevherş keşfetmişim.Hikayenin sahibine ulaşmak ve seks partneri olmak için ara 00881 820 1919Posted in Adult Hikayeler, Aldatan Kadınların Seks Hikayeleri, Bakire Sex Hikayeleri, Baldız Hikayeleri, Cinsel Hikayeler, Erotik Hikayeler, Gay Hikayeleri, Grup Sex Hikayeleri, Porno Hikayeleri, Seks Hikayeleri, Sex Hikayeleri, Tecavüz Hikayeleri | Tagged Ateşli Komşu Sex Hikayesi konusu, Ateşli Komşu Sex Hikayesi konusu 2Leave a Reply Click here to cancel reply.Name
Canli sikiş sohbeti yapmak için beni araya bilirsiniz. 00 237 800 00 66

19 yaşındaki dershane sex aşkım

19 yaşındaki dershane sex aşkım
Merhabalar porno hikayeleri okurları ben 18 yaşındayım şimdi size siktiğim elifi anlatacağım. Elifi tanıtacak olursak balık etli biri 1.60 cm boyunda falan neyse o gün ilk ders zili çaldı derse girdik elif geç kalmıştı ve sınıfa girdi o minicik eteğiyle kocaman baldırlarıyla beni azdırıyordu. Sınıfa girdi ve yanıma oturdu hayret ettim hep oturduğu kızın yanına değilde benim yanıma oturdu neyse hoca ders anlatıyor bunun eli penisime deydi azdım tabi ben.
Dönüp özür dilerim dedi ben sorun değil dedim. Zil çaldı herkes teneffüse çıktı uzun teneffüsü biz elifle baş başa kaldık o camı açmış domalıyor ve o çizil külotlu çorabıyla beni daha azdırıyordu.ve cama gidip selam verdim oda selam verdi. Omuzuna elim attım sex konularına meraklı mısın dedi evet genelde dedim ve konuştuk bir süre ben ders çalışıyorum bu geldi kucağımda oturdu ne yapıyorsun dedim sus konuşma dedi ve dudağıma asıldı ben bir gören olacak desem de aldırmadı ben aldırmadım ve iyice azdım hemen yarağımı çırdım zaten içinde bir şey yoktu hemen kucağıma oturtup sikmeye başladım inliyordu sonra bun sıraya yatırdım amdan siktim oda inliyordu.
Zil çaldı falan bunun kız arkadaşı bizi gördü aldırış etmedi. Biz hemen utandık giyindik. Hoca ders anlatıyor bu benim penisime dokunuyor ben azdım yine tabi. Yandaki kızda bizi görüyor ama tepki vermedi.sonra zil çaldı elif gitti o kız selam dedi bende selam dedim ve oda kucağıma oturdu sende mi istiyorsun dedim evet ama bizim ev boş orada dedi elif de kabul etti 2 kız ben tek erkeğim bunların eve gittik bunlar iliyordu ilk elifi siktim sonra diğerini işte böyle geçti hep onlara gider sikişiriz.

bende neye ugradigimi sasirttim

Bende Neye Ugradıgımı Şaşırttım selam ben yıllardır okurum sex hikayelerini ama bir türlü yazmak olmadı ben alanyada yıllardır yaşayan biriyim birgün denizde yüzerken kayalara cıkıp atlamayı düşündüm ve cıktım ben bir iki atlamaya başlayınca 15 16 yaşlarında 17 18 ablası olan bir cocuk geldi isveçli sonra bunlar kayalara tırmandılar ama atlayamadılar sonra bunlara tehlikeli oldunu ve sakatlanacaklarını söledim yüksekti çünki sonra ben atlamaktan yorulmuştum cocuk yanıma geldi ve internet olup olmadıgıı sordu bende bildigim bir yer oldunu söledim ve denizden hava kararınca cıktık internete gitttik kız yanıma oturmuştu internette kalabalık oldugundan cocuk ayaak ta kaldı ve elini omzuma dayıyarak bana yaslandı bende koltugu bölüşmek için biraz kenara cekildim oda dizime oturdu sonra cocuk tam denk geleçek şekilde şeyimin üstüne oturdun altında kısa şort vardı ve cok sıcaktı ben halen cocuktur ne yaptını bilyor diye tepki vermedim cocuk sonra yavaş yavaş kıcını bastırmaya başladı cokcuk kıpkırmızı olmuştu saraşın oldugundan cok belli ediyordu birde cok yakışıklıydı sonra ablası kalkmak istedi kardeşi biraz daha da kaç tane oya varsa hemen tıkla ve gör.` oyalanalım dedi ve devam ettiler cocuk dolaşmak istedi bende olur dedim ablası otele girip annesinden izin alacagını söledi o gelene kadar bizde otelin parkında bekledik cokcuk şimdide dizime yatmıştı yavaş yavaş işi pişiriyordu yüz üstü yattı ve yorgun oldunu söledi bende otele cıkmasını söledim olmaz dedi sonra agzını yavaş yavaş sikime degdirerek oynamaya başladı sonra ben bişey sölemeyince şortumun kenarından sikimi cıkararak saksoya başladı ben olmaz dedim bişey olmaz dedi devam etti ben kafasını yiteledikce o abanmaya başladı sonra toplanmasını söledim cocuksun olmaz dedim birde otelin bahcesi gören olur dedim ablası koşarak geldive sabaha kadar annelerinin olmayacagını izin aldını söledi bende eve ugramam gerektigini söledim eve girdik gelmişken bişeyler içelim dedik cocuk bira içmeye başladı ablasıda cocuk sarhoş oldu ben dedim napacaz şimdi uyusun sabah erkenden götürürüz dedi sonra kalmak isterlerse kalmalarını söledim ve ben yatak odama onlarada ayrı oda gösterdim cocuk yanımda yatacagını söleyerek yanıma geldi üstünde hiç bişey yoktu bembayaz teni vardı sonra ablasıda geldi harika vucudu vardı kardeşinn yaptını affetmesini söledi bende olur böle şeyler dedim ve yanıma gelerek öptü beni sonra sarılarak uyumamızı istedi olur dedim kardeşi aramıza girdi tam kıcını bana bastırıyordu sonra bende azmaya başladım cocugun arkasını okşamaya başladım cocuk dahada sevke gelmişti ama cocugun deligini parmagımla konturol ettigimde baya acılmıştı belliydi daha önce yaptıgı sonra sikimin başını ıslatarak yavaş yavaş soktum cocukta hiç bi tepki yoktu ben ablasına yumuldum dudaklarına sonra ablasına bize katıldı cocugun sikini yalamaya başlamıştı ben sırt üstü yatarak cocugu kucama uturttum kökledim ablasıda daha cok istergibi coccugu bastırıyordu üstüme sonra ben yavaş yavaş gelmeye başladımda cocuck no no demeye başladı ama bir kadın gibi bütün haraketleri yapıyordu ben cocugun içine boşaldım sonra ablası benim külmüş olanı kaldırmaya başladı coccukta kollarıma yatarak yanaklarımı dudaklarımı bile öpüyordu ablası bakire oldunu söledi kardeşinide babası bozdu söledi sonra arkasına gectım köpek gibi domalttım okadar tatlı idiki kızlını alacaktım yavaş yavaş derken birden bastırdım ve bir cıglık koptu kardeşide bişey olmayacagını sıkmaması gerektini söledi ve gevşemesini söledi tecrübeliydi 10 15 dakika sonra başalacaktım agzına verdim agzına boşaldım ve tekrar kardeşi yumuldu bunda olmaz dedim sabah devam edelim dedim ve kardeşinin kıcına şeyimi sokarak uyuya kalmışım sabah kalktıgımda çarşaf göldü nerdeyse duş aldık cıkıyorduk cocuk 30 gün burdayız dedi ve benden başka kimseyi tanımadıklarını sölediler 30 gün boyunca taki havaalanına bırakıp hava alanında tuvalatte sikişerek gecirdik 80 kiloydum anası kardeşi beni eriktiler daha sonra botta yaptıklarımızı anlatırım Gönderen: hello moto

karısını ve kocasını mutlu sonu

Selam ben İzmirden kaan .28 yaşındayım daha önce gerçek yaşnamış olan 2 adet hikayem vardı. ve bu hikayeden gelen güzel yaşantımı anlatacağım…Yine bi gün internette hikayemi okuyan bir bey msn adresimi kaydetmiş açtığım anda oda online slm verdi tabi hemen bende ona kim olduğunu sordum.tanıştık sonra 32 yaşında pasif gaymiş konuştuk biraz sohbet ettik.Sonra bana evli olduğunu söyledi ve eşininde şu anda yanında bizimle sohbete katılmak istediğini söyledi ilk önce biraz şaşırdım tabi.Ama sonra durumu toparladım.Eşini anlattı 1,70 boyunda 60 kilo kumral sarı saçlı oldukça güzel bi bayan olduğunu söyledi.Ben inanmadım kim olsa inanmaz.Sonra biraz eşiyle konuştum yada ben öyle sandım. Sonra devam ettik.Bana webcam im olup olmadığını sordu bende var dedim.Eğer kendisinin webcami açarsa benimde açacağımı söyledim.Kabul etti.Webcami açtı ve ilk önce çok şaşırdım gerçektende yanında eşi vardı ve tamda anlattığı gibiydi.Bana senin yarağını görmek istiyorum dedi bende açtım ve şimdi sıra sizde dedim şimdi siz soyuncaksınız dedim ve soyundular webcamde karşımda sevişmeye başladılar bende 31 çekiyodum birisinin adı murat diğeri ise cerendi.ve eşi karşımda amını parmaklamaya başladı bir yandanda eşinin götünü parmaklıyordu ben çok azmıştım her neyse bu konuşmalar böyle 1-2 gün sürdü ben bi yandan buluşup ikisinide sikmek istiyordum ama bir yandanda tırsıyodum ve en sonunda her şeyi göze alıp onlarla bi cafede buluştuk.Tanışyık ceren yakından daha da güzel duruyordu..30 yaşında adeta bir fıstıktı.yaklaşı 1 saat sohbet ettikten sonra beni evlerine davet ettiler ve orda olanların aramızda kalmasını istediler kabul ettim.Şimdi defalarca webcam de izlediğim odanın içindeydim ve çok heyecanlıydım.Murat ve ceren soyunmaya başladılar ve benimde soyunmamı istediler benim yarak zaten şaha kalkmıştı.Üstümde sadece bir kapri ve t-short vardı hemen onları ve boxer ı çıkarttım ve şimdi herkes çırılçıplaktı.ceren beni koltuğa itti.Murat gelip yarağımı yalamaya başladı bu işi çok iyi biliyordu bi yandanda cerenle öpüşüyordum ve göğüslerini okşuyorum.Murat önümde domaldı ve sokmamı bekliyordu fazla beklemedim tabi götü kılsızdı aynı bi kadın götü gibi pasparlaktı ve yavaşça yarağımı soktum götü alışıktı belli hızlı hızlı gitgele başladım adlımda aynı bi kadın gibi inliyodu cerense arkama geçmiş benim omuzlarımı sıkıyodu hadi benim erkeğim göster ona gibi şeyler söylüyodu.En sonunda muratın götüne boşaldım ama benim asıl istediğim cereni sikmekti ve sıra ona gelmişti bi süre hepimiz oturduk ve ceren yanıma oturdu bi yandan hafifçe yarağımı okşuyor ve hafifçe dudağımdan öpüyordu sonda benim kıpırdandı ve ceren hemen ağzına almaya başladı ve kaldırdı önümde aynı kocası gibi domaldı ve amına soktum alav gibi yanıyodu ve beklediğimden daha dardı.Bi süre siktikten sonra çıkarıp yarağımı götüne dayadım ve serçe soktum ah diye bi bağırdı sonra zevkten inlemeye başladı altımda.kocası ise oturmuş bizi izliyordu bi süre sonra götüne boşaldım ve kalkıp beni öpmeye başladı erkeğim kocacım diyodu.ben hemen giyindim ama onlar daha çıplaktı ben artık gidiyim diyodum ama yemeğe kalmam için çok ısrar ettiler ve akşam yemeğinide orda yedikten sonra oradan ayrıldım artık beni cepten arayıp istedikleri zaman çağırıyolar bende müsait oldukça gidiyorum bazen nerdeyse 2 günde 1 gidiyorum ….şu ana kadar burada yaşamış olduğum 2 adet hikayemi yazdım sırdaş gizlik ve güvenilirlik içinde evli bayan,çift,bayanlar bekliyorum sizde tecrübelerimden faydalanabilirsiniz…izmir ve yakın yerler tercihim
Canli sikiş sohbeti yapmak için beni araya bilirsiniz. 00 237 800 00 66

doyumsuz karim

|Yine azgın günlerrimizden biriydi çıktık karımla istanbul sokaklarına herzamanki gibi benim orospu karım yapmıştı yapacağını kıyafet yok çıplak desem daha doğru halk otobüsünden başladık avımıza mini eteği kalçasının kalın yerinde idi adeta karımın benim işim bugün sadece izlemekti zavallı ortahalli giyinik bir adamı aldı karım arkasına ilk avı buydu adama dayandıkca dayanıyordu ben yandan doğru adamın yarağının kalktığını gördüm buram buram terliyordu adamcağız hem arasıra bana bakıyordu ben hiç oralı olmadım adamda çıkmıştı baştan karımın ensesine kadar dayanmış o sıkışıklıkta sıcak sıcak soluyordu karımın boynuna doğru eh bukadar başlangıç yeterdi şişlide indik akşam karanlığıda olmuştu taksime doğru yürüme ye başladık ara sokakta ufak bir ayakkabıcı dükkanına girdik boş bir caddeidi birde akşamın olması dükkanlar kapanıyordu karım ayakkabısı yüksek olduğu için rahat yürüyeyim diye bir ayakkabı alıcam dedi ilk başta o dükkan için herhangi bir kötü niyetimiz yoktu hesabımız taksim parkıydı dükkanda 45-50 yaşlarında orta boylu pekte istanbullu kılığı olmayan bir bey vardı karım ayakkabılara bakarken adam yercesine karımı kesiyordu hemen işareti verdim başladı karım işine dizlerine doğru bağcıklı bir ayakkabı seçti bağcığını adam dur ben yapayım dedi ve karım oturunca tüm güzellik adamın karşısına çıktı karım bacağını dahada araladı amcığının dili neredeyse adamın ağzına yarım metre kalmıştı adam gözünü alamıyordu karımdan bağcığı bağlarken sanki bacaklarını olşuyordu ben fırsat vereyim diye ben bir sigara alıp geleyim dedim 10 dakika sonra döndüğümde karım başlamıştı işine adam b çekildi hemen ben rahat olun dedim adam kapıyı içerden kilitledi oda azmıştı aldı karımı ele kudururcasına yiyordu eh belkide yıllardır 23 yaşında birisini sikmemişti bende hem izliyor hem yarağımı okşuyordum öyle hızlı sikiyorduki karım iniltiler atıyordu adam beni artık hiç takmıyordu dayadı karımın ağzına yediriyordu kocaman yarağını bende alttan aldım karımın amcığını ağzıma herşey çırından çıkmıştı karım arada eriyordu adamıntaşakları çok irive sarkıktı karımı daha öncede siktirdim ama bu başkaydı adam bitmek bilmiyordu sözüm vardı karıma yarağı kendi elimle sana sokacağım diye adamın yarağını aldım karımı uzattım yere doğru başladım adamın yarağını okşamaya tükürerekte ısladım karım kafamı adamın yarağına dayamazmı hiç durmadım belkide karımdan iyi yalıyordum adam patlamak üzereyken soktum karımın deliğine daha hiçbirimiz dayanamadık üçümüzde patladık taksime gidecek halimiizde kalmadı

kocam ve üç erkek

29 yaşında, 7 yıllık evliyim. İzmirde yaşıyorum. Eşimle sık sık fantaziler konuşurduk. Bunu artık gerçekleştirmenin zamanı geldi diye düşünürken tatilde, otelde 3 bekar gençle tanıştık. Sohbet edereken odamıza çağırdık. İçkiler içip eğlenirken bunlara mini eteğimle frikikler vermeye başladım ve birisinin yanlışlıkla kucağına oturdum. Dim dik sikini hemen hissettim kalçalarımda. Kesin bunlar beni sikecekti…Daha sonra biz kocamla yanlarında sevişmeye başladık. Birden üçü soyundu. Karşımda dört tane sik vardı, hepsini sırayla yalıyordum. Birisi göğüslerimi, birisi amımı! Heryerim okşanıp yalanıyordu. Bağırmaya fırsatım olmuyordu    çünkü ağzım hiç boş kalmadı. Sırayla ağzıma boşaldılar ilk sefer. Her yerim sperm oldu. Çıldırmıştım! Birinin sikinden kalkıp diğerine oturuyordum, .    sabaha kadar siktiler. Çılgınca bir geceydi…Öğlen uyadığımda her yerim sızlıyordu. Kocama teşekürm ettim ve bunu sık sık yapalım dedim…Gönderen: Ece